Avís legal

Llei dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE)

Televisió Teveon Ebre SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. Televisió Teveon Ebre SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de PADELPROSERIES.COM.

Aquesta companyia es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

«Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys»

1. Dades identificatives

Nom de domini: https://www.padelproseries.com Nom comercial: Televisió Teveon Ebre SL Dinominació social: Televisió Teveon Ebre SL NIF: B-43996941 Domicili social: Avinguda Remolins, 24 – Tortosa (TARRAGONA) Telèfon: 977 58 80 32 e-mail: info@doblecolumna.com Inscrita en el Registre de Tarragona (Tomo 2520, Foli 44, full T40801, Inscripció 1ª).

2. Protecció de dades

S’autoritza de manera prèvia, expressa, informada i voluntària a DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, pel tractament de les seves dades personals (incloent la seva incorporació en els corresponents fitxers propietat de DOBLE COLUMNA SL) incorporades en les sol·licituds, escrits i qualsevol altre document i/o format normalitzat, per la realització i manteniment de les gestions relatives a la Lliga Comarcal de Pàdel i els tornejos de l’Audi Pàdel Sèries, per poder contactar amb vostès i per rebre qualsevol tipus d’informació, comunicacions i/o publicitat referent a les diferents lligues de pàdel i/o activitats relacionades, tal com disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Així mateix, s’accepta de manera prèvia, expressa, informada i voluntària les condicions d’ús que DOBLE COLUMNA SL en pugui fer de les dades facilitades.

DOBLE COLUMNA SL garanteix que s’han adoptat les mesures oportunes en el tractament de les dades personals, garantint la confidencialitat de les seves dades personals, i que aquestes no seran utilitzades per finalitats diferents a les previstes.

De la mateixa manera, sempre que així ho vulgui, podrà exercitar els seus drets d’accés, portabilitat, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició relatius a aquest tractament, dirigint-se per escrit i acompanyant una fotocòpia del seu DNI a efectes d’identificació al correu electrònic info@doblecolumna.com, o mitjançant correu postal a la direcció de DOBLE COLUMNA SL, situada a l’Avinguda de Remolins, 20-24, de 43500-Tortosa (Tarragona).

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es.

4. Exempció de responsabilitats

Televisió Teveon Ebre SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., essent en aquest casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Televisió Teveon Ebre SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. Televisió Teveon Ebre SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de www.padelproseries.com. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Televisió Teveon Ebre SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

6. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals més propers a Tortosa.